Makaleler

 1. Aydınlı K: Dış Gebelik Tanısında Ultrasonografinin Yeri,
  Medica 3: 20-21, 1987
 2. Aydınlı K, Bozkurt S, Erkün E, Atasü T: Kadınlarda Genital Kanser İnsidansı,
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1: 33-38, 1987
 3. Kazancıgil A, Aydınlı K, Işıloğlu H: Tiroid-Hipofiz İlişkisinin Van Wyk-Grumbach Sendromunun Etyolojisindeki Yeri,
  Klinik Gelişim 1: 39-43, 1987
 4. Aydınlı K: İlk Üç Aydaki Abortus İmminens Vakalarında Ultrasonografi ile Tanı ve Çocuk Hareketlerinin Prognoz Tayinindeki Yeri,
  Bezm-i Alem Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi 14: 338, -348, 1987
 5. Aydınlı K, Demirelli F: Jinekoloji'de Tümör Markörleri,
  Medica 4: 9-15, 1987
 6. Yüksel M, Aydınlı K, Karaaliler Ş: Konjenital Malformasyonların Genetik Analizi,
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2: 111-116, 1987
 7. Aydınlı K, Sarıkamış B, İdil M: Makat Gelişinde Doğum Süresi, Erken Morbidite ve Perinatal Mortalite: 243 Vakanın Analizi,
  Bezm-i Alem Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi Dergisi 14: 522-535, 1987
 8. Holzgreve W, Başaran S, Miny P, Roling M, Aydınlı K: Transabdominale Placenta-Punktion zur raschen Karyotypisierung im zweiten und dritten Schwangerschaftstrimenon In Dudenhausen WJ, Saling E (eds), Perinatale Medizin 13. Kongress für Perinatale Medizin
  Berlin 1987, Band XII, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 31 - 33, 1988
 9. Westendorp KA, Miny P, Holzgreve W, Wilde De R, Aydınlı K: Selective Fetocide by Direct Intracardiac Injection of Isotonic Potassium Chloride
  Arch Gynecol Obstet 244: 59-62, 1988
 10. Holzgreve W, Miny P, Başaran S, Wilde De R, Gerlach B, Aydınlı K: Indikationen und Techniken zur raschen Karyotypisierung im zweiten und dritten Schwangerschaftstrimenon. In Greff H, Beller KF, Hugo R (eds) Gegensaetzliche Auffassungen in der Geburtshilfe und Gynaekologie, HUF Verlag, Mühlheim (Ruhr), 87-95, 1988
 11. Atasü T, Aydınlı K, Sarıdoğan E, Birol E, Şanioğlu C: Die Gesamtkörper-Strahlenbelastung der Schwangeren in Istanbul nach dem Reaktorunfall in Chernobyl
  Gyne International 6: 29-30, 1988
 12. Aydınlı K, Holzgreve W, Başaran S, Miny P: Üriner Sistemin Konjenital Anomalilerinin Prenatal Teşhis ve Tedavi Kriterleri,
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2: 161-172, 1988
 13. Aydınlı K, Taşkın M, Atasü T: Burkitt-Lenfoması ve Gebelik,
  Kadın Doğum Dergisi 4: 186-189, 1988
 14. Aydınlı K, Sarıkamış B, Elkabes H, Atasü T: Meme Sekresyonları ve Jinekolojide Meme Muayenesinin Önemi,
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2:222-228, 1988
 15. Aydınlı K, Erkün E, Sarı F, Kılavuz Ö, Hanoğlu M, Şanioğlu C: Koriokarsinom Vakalarında Cerrahi Müdahale Endikasyonları,
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2: 243-246, 1988
 16. Aydınlı K, Başaran S: Prenatal Tanıda Trofoblast Dokusu,
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 3: 5-15, 1989
 17. Aydınlı K, Başaran S, Ermiş H, Eren S, Apak-Yüksel M: Korion Villus Biopsisi ile İlk Deneyimlerimiz ve Sitogenetik Sonuçları,
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 3: 16-22, 1989
 18. Başaran S, Aydınlı K, Miny P, Holzgreve W, Horst J: Transabdominal Korion Villus Biopsisi: İkinci ve Üçüncü Trimestrede Hızlı Kromozom Analizi için Alternatif Bir Yöntem,
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 3:23-28, 1989
 19. Arvas M, Aydınlı K, Sarı F, Sarıdoğan E, Kösebay D: Endometrium Kanserinde Prognozu Etkileyen Faktörler,
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 3: 46-53, 1989
 20. Aydınlı K, Arvas M, Demirkıran F, Kılavuz Ö, İdil M: Dış Gebeliğin Teşhis ve Tedavisinde Gelişmeler,
  Medica 5: 27-31, 1989
 21. Işıloğlu H, Aydınlı K, Seçkin İ, Şatıroğlu G, Arvas M: Polihidramni ve Oligohidramni Olgularında Plasenta ve Kordonu Örten Amnion Epitelindeki Ultrastrüktürel Değişiklikler
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 3: 138-145, 1989
 22. Oğur G, Aydınlı K, Ülgen SK, Altınok T, Ermiş H, Taşkeser H, Cantez T, Apak S, Akgül C, Apak-Yüksel M: Fötal Anomaliler Açısından Riskli Gebeliklerde Prenatal Ultrasonografi Bulgularının Longitudinal Değerlendirmesi
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 31: 293-305, 1989
 23. Uras Y, Atasü T, Aksoy F, Aydınlı K: Masif Over Ödemi
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 3:251-253, 1989
 24. Aydınlı K, Arvas M, Kösebay D, Elkabes H, Kavuzlu C, Oral E, Sarıkamış B: Laktasyon İnhibisyonunda Depo Etkili Bromokriptin
  Zeynep Kamil Tıp Bülteni 21: 205-211, 1989
 25. İdil M, Erel T, Aydınlı K: Amniotik Bant Sendromu
  Zeynep Kamil Tıp Bülteni 21: 567-573, 1989
 26. Şahmay S, Aydınlı K, Erel T, İdil M: Tek Tüpte Rüptüre Olmamış Ektopik Gebeliğin Konservatif Tedavisini Takiben İntrauterin Gebelik
  Zeynep Kamil Tıp Bülteni 21: 599-602, 1989
 27. Arvas M, Sarıdoğan E, Ünal O, Aydınlı K, Şahmay S: Travayda Mekonyumun Önemi
  Zeynep Kamil Tıp Bülteni 21: 697-703, 1989
 28. Aydınlı K, Miny P, Holzgreve W: Würde eine suzaetzliche Ultraschall-Screeninguntersuchung im ersten Trimenon bei der Beurteilung des fetalen Wachstumsverlaufes helfen?
  Ultraschall in Klinik und Praxis 4: 28-31, 1989
 29. Şahmay S, Arvas M, Aydınlı K, Yedigöz V, Erel T, Atasü T: Korpus Luteum Kanamalarının Değerlendirilmesi
  Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler, 1:25, 1990
 30. Aydınlı K, Hekim N, İdil M: Nöroendokrinoloji.
  In Atasü T, Şahmay S, (eds) Reprodüktif Endokrinoloji İstanbul, 53-76, 1990
 31. Atasü T, Aydınlı K: Meme ve Endokrin Sistem
  In Atasü T, Şahmay S, (eds) Reprodüktif Endokrinoloji İstanbul, 201-216, 1990
 32. Düren E, Aydınlı K: Meme Kanseri ve Endokrin Faktörler
  In Atasü T, Şahmay S, (eds) Reprodüktif Endokrinoloji İstanbul, 217-222, 1990
 33. Aydınlı K, Işıloğlu H, Demirkıran F, Kılavuz Ö, Çepni İ: Postpartum Histerektomi
  Klinik Gelişim 4:836-838, 1990
 34. Arvas M, Çetinkaya A, Çolgar U, Aydınlı K, Atasü T: Mayer-Rokitansky-Küster Sendromlu Hastalarda Hormonal Değerlendirme
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 21: 445-449, 1990
 35. Karacan M, Aydınlı K: Yara İyileşmesi; Klinik Uygulamadaki Önemi
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 4: 196-208, 1990
 36. Erel T, Karacan M, Aydınlı K: Evisserasyonlar
  Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 1:65-70, 1990
 37. Seçkin I, Aydınlı K, Şatıroğlu G, Işıloğlu H: Die elektronenmikroskopische Untersuchung des Amnionepithels bei Oligohydramnion und Polihydramnion
  Zentralblatt für Gynaekologie 112: 1509-1517, 1990
 38. Atasü T, Sarıdoğan E, Aydınlı K, Sarı F, Arvas M: Serviks Kanserinin Cerrahi Tedavisi: 15 Yıllık Deneyimin Sonuçları
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 5:68-73, 1991
 39. Öçer F, Beşe T, Öncül G, Aydınlı K: Abortus K: Abortus İmminens Olgularında Maternal CA-125 Ölçümünün Prognostik Değeri
  Kadın Doğum Dergisi 7: 87-91, 1991
 40. Öçer F, Kaleli S, Seyisoğlu H, Aydınlı K, İdil M, Atasü: Cerrahi Menopozda Konjuge Östrojen ve Medroksiprogesteron Asetat Kullanımının Lipid Profiline Etkisi
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 5: 137-144, 1991
 41. Aydınlı K: Üriner Sistem Anomaliler: Prenatal Tanı ve Tedavide Yeni Gelişmeler. In İlter Ö, Altınkaya N (eds) Neonatoloji'de Güncel Gelişmeler, Ayhan Matbaası İstanbul, 79-90, 1991
 42. Aydınlı K, Ilıkkan B: İlginç Bir Allogeneik Transplant: Fetus. In İlter Ö, Altınkaya N (eds) Neonatoloji'de Güncel Gelişmeler, Ayhan Matbaası İstanbul, 165-171, 1991
 43. Başaran S, Karaman B, Aydınlı K, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Yüksel MYA: Amniyotik Sıvı, Trofoblast Dokusu ve Fetal Kan Örneğinde Sitogenetik İncelemeler
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 6: 81-89, 1992
 44. Demirkıran F, Oral E, Aydınlı K, Kösebay D, Özcan H: İnfantil Serebral Paralizi: Etyolojide Rol Oynayan Faktörler
  Kadın Doğum Dergisi 8:4-8, 1992
 45. Aydınlı K, Fetal Doku Elde Etme Yöntemleri
  In Aydınlı K (ed) Prenatal Tanı ve Tedavi, Perspektiv, 52:65, 1992
 46. Aydınlı K, Oral E: Merkezi Sinir Sistemi Anomalileri ve Nöral Tüp Defektleri
  In Aydınlı K (ed) Prenatal Tanı ve Tedavi, Perspektiv, 108-126, 1992
 47. Aydınlı K, Oral E: Gastrointestinal Sistem Anomalileri
  In Aydınlı K (ed) Prenatal Tanı ve Tedavi, Perspektiv, 150-154, 1992
 48. Oral E, Aydınlı K: Konjenital Abdominal Ön Duvar Defektleri
  In Aydınlı K (ed) Prenatal Tanı ve Tedavi, Perspektiv, 155-159, 1992
 49. Aydınlı K: Üriner Sistem Anomalileri
  In Aydınlı K (ed) Prenatal Tanı ve Tedavi, Perspektiv, 165-173, 1992
 50. Demirkıran F, Aydınlı K, Hekim N, İrez T, Kılavuz Ö, Atasü T, Jinekolojik Kanserlerde CEA, AFP ve HCG'nin Doku Konsantrasyonu ile Plazma Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 6:139-147, 1992
 51. Kuseyri F, Çalışkan M, Aydınlı K, Özenoğlu A, Hekim N, Özden T, Taşkeser H, Saner G, Yüksel MYS: Prekonsepsiyonel ve Perikonsepsiyonel Tedavinin Nöral Tüp Defektlerinin Yineleme Oranına Etkileri
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 6: 200-204, 1992
 52. Çolgar U, Demirkıran F, Soysal Z, Aydınlı K: Bilateral Ooferektominin Erken Postoperatif Dönemde Lipid Metabolizması Üzerine Etkileri
  Kadın Doğum Dergisi, 8:172-175, 1992
 53. Holzgreve W, Aydınlı K, Evans M, Miny P: Prenatal Diagnosis and Management of Fetal Genito-Urinary Tract Abnormalities. In Kurjak A (ed) Ultrasound in Obstetrics and Gynecology,
  The Parthenon Publishing Group, 61-80, 1992
 54. Öçer F, Beşe T, Sarıdoğan E, Aydınlı K, Atasü T: The prognostic significance of maternal serum CA 125 measurement in threatened abortion.
  European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 46: 137-142, 1992
 55. Ganshirt-Ahlert D, Başak N, Aydınlı K, Holzgreve W: Fetal DNA in uterine vein blood
  Obstet Gynecol, 80:601-603, 1992
 56. Sarı F, Oral E, Aydınlı K, Arvas M, Şentürk L: Endometrium Kanserlerinde Tümör Dışı Endometrium Bulguları ve İlgili Over Değişiklikleri
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 24: 19-24, 1993
 57. Kılavuz Ö, Demirkıran F, Şentürk L, Aydınlı K, Şenocak M, Dişçi R: Biparietal Çap, Frontooksipital Çap Kafa Çevresi, Abdomen Çevresi ve Femur Uzunluğuna Ait Normogramlar
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 7:145-153, 1993
 58. Engür A, Başaran S, Çamlıbel T, Aydınlı K, Yüksel A, Apak MY, Hekim N: Abort Materyalinde Sitogenetik ve Flowsitometrik Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 7: 215-219, 1993
 59. Çolgar U, Uras Y, Beşe T, Aydınlı K, Ertüngealp E: Çeşitli Yöntemler ile Yapılan Ovulasyon İndüksiyonlarına Alınan Yanıtların Karşılaştırılması
  Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi 1:132-140, 1993
 60. Oral E, Kılavuz Ö, Sarıkamış B, Kavuzlu C, Aydınlı K: İkinci Trimestre Gebeliklerinin Sonlandırılmasında İntraamniyotik ve Ekstraamniyotik Rivanol Uygulaması
  Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi 1:147-154, 1993
 61. Perk Y, Badur S, Uğurlu M, Aydınlı K, Sarıdoğan E, İlter Ö: Anne Adaylarında Hepatit B Taraması. Dirim, 69: 133-137, 1994
 62. Erel CT, Seyisoğlu H, Şenocak M, Pakkal N, Arvas M, Aydınlı K: Ritodrinin Maternal İmmun Sistem Üzerine etkisi Var mı?
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 8: 51-54, 1994
 63. Beşe T, Arvas M, Demirkıran F, Yalçınkaya T, Aydınlı K, Mutlu H, Erkün E, Kösebay D: Mol Hidatidiform Sonrası Persiste Trofoblastik Hastalık Tanısı Koymada Serum beta-hCG Regresyon Eğrisi kullanılabilir mi?
  Kadın Doğum Dergisi, 10, 147 - 152, 1994
 64. Beşe T, Arvas M, Seyisoğlu H, Demirkıran F, Kösebay D, Erkün E, Şanioğlu C, Aydınlı K, Şenocak M: Uterusta Sınırlı Endometriyum Kanseri Olgularında Pozitif Periton Sitolojisinin Hastalıksız Yaşam Süresine Etkisi.
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 8: 138 - 142, 1994
 65. Badur S, Lazizi Y, Uğurlu M, Perk Y, İlter Ö, Aydınlı K, Pillot J: Transplacental Passage of Hepatitis B Virus DNA from Hepatitis B e Antigen-Negative Mothers and Delayed Immune Response in Newborns.
  The Journal of Infections Diseases, 169: 704-706, 1994
 66. Kayserili H, Polat D, Gökgöz N, Başaran S, Karaman B, Kırdar B, Tolun A, Aydınlı K, Yüksel A, Apak S, Apak, MY; Duchenne Kas Distrofisi (DMD) için Riskli Ailelerde Taşıyıcılığın Belirlenmesi ve Prenatal Tanı; 132 aile ve 35 gebeliğin sonuçları.
  İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 30; 200 - 206, 1995
 67. Çağlayan SH, Gökmen Y, Altay Ç, Aktuğlu G, Gürgöy A, Soysal T, Apak MY, Beksaç S, Aydınlı K , Kırdar B: Carrier Determination and Prenatal Diagnosis of Hemophilis A by DNA Analysis in Turkish Families
  Turkish Journal of Medical Sciences, 25: 177-182, 1995
 68. Aydınlı K, Kaleli S, Atasü T: Jinekolojik Kanserlerin Erken Tanısı. In Atasü T, Aydınlı K (eds) Jinekolojik Onkoloji, s 130-143, Logos Yayıncılık, İstanbul, 1996
 69. Atasü T, Aydınlı K: Serviks Kanseri. In Atasü T, Aydınlı K (eds) Jinekolojik Onkoloji, s 269 - 311, Logos Yayıncılık, İstanbul,1996
 70. Aydınlı K, İrez T, Çağdaş A, Temizyürek K, Şenocak M: Amniyotik Sıvıda Mikromoleküler Proteinler. Kadın Doğum Dergisi, 12: 69-74, 1996
 71. Elkabes H, Aydınlı K, Ilıkkan B: Amniyotik Sıvıda Akciğer Matürasyon Testleri.
  Kadın Doğum Dergisi, 12: 80 - 85, 1996
 72. Kaleli S, Öztürk M, Arvas M, Beşe T, Demirkıran F, Aydınlı K, Erdamar S, Erkün E, Kösebay D: Endometriyoid Tip Endometriyum Adenokarsinomunda c-erbB-2 (HER - 2 / neu) Ekspresyonunun İmmünohistokimyasal Değerlendirilmesi.
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi (Ek 2) : 79 - 85, 1996
 73. Beşe T, Eren T, Kaleli S, Demirkıran F, Arvas M, Pakiş I, Calay Z, Aydınlı K, Şanioğlu C, Erkün E, Kösebay D: Evre I Endometriyum Karsinomunda AgNOR Sayısının Prognostik Değeri.
  Kadın Doğum Dergisi, 12: 86 - 91, 1996
 74. Erel T, Oral E, Coşkun N, Polat E, Sedaroğlu S, Aydınlı K: Sifiliz ve Gebelik : Olgu bildirimi.
  T Kli J Gynecol Obst, 6:142 - 145,1996
 75. Beşe T, Kösebay D, Aydınlı K, Benian A, Demirkıran F, Arvas M, Kaleli S, Şanioğlu C, Calay Z, Erkün E: Endometriyum Karsinomunda Cerrahi Tedavi Öncesi ve Sonrası Yapılan Histolojik Grade'lemede Farklılık Oranı : Cerrahi Tedavi Öncesi Yapılan Histolojik Gradle'meya Dayanarak Lenfadenktomi Hakkında Karar Verilmeli mi?
  Kadın Doğum Dergisi, 200 - 203, 1996
 76. Kösebay D, Beşe T, Erkün E, Demirkıran F, Arvas M, Moin F, Kaleli S, Aydınlı K, Şanioğlu C, Aksu F: Endometriyum Kanserinde Sağkalım ve Hastalıksız Yaşam Süresine Etki Eden Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi.
  Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 6 : 259 - 268, 1996
 77. Kaleli S, Erel T, Beşe T, Elter K, Çetinkaya M, Aydınlı K, Öçer F, Işıloğlu H: Normal ve Preeklamptik Gebelerde Trombositlerin Hacim, Sayı ve Dağılım Aralığı Bakımından Neonatal Trombositler ile İlişkisi.
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 10 : 202 - 206, 1996
 78. Aydınlı K: Perinatal Tıpta Ultrasonografi. In Kişnişci H, Gökşin E, Durukan T, Üstay K, Ayhan A, Gürgan T, Önderoğlu L (eds) Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi,
  Güneş Kitabevi, 1437- 1464, Ankara 1996
 79. Erel CT, Kaleli S, Oral E, Engür A, Eren T, Calay Z, Aydınlı K: DNA ploidy of ectopic pregnancy and first trimester spontaneous abortion investigated by flow cytometry.
  Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, 75: 881-885, 1996
 80. Erel CT, Kaleli S, Taşan E, Aydınlı K, Kazancıgil A, Hatemi H: Akut İntermitan Porfiri ve Gebelik.
  Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 4: 40-43, 1996
 81. Oral E, Çağdaş A, Semih K, Aydınlı K, Öçer F: Fetal Makrozomide Perinatal ve Maternal Sonuçlar.
  Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 6(3):111-117, 1997
 82. Aydınlı K, Demir F, Kayserili H, Tüken T, Taşkeser H, Apak MY: Primer Mikrosefalinin Prenatal Tanısında İki Yeni Formül; Logistik Regresyon ve Diskriminant Analiz Formülleri.
  Kadın Doğum Dergisi, 13 : 29 - 37, 1997
 83. Aydınlı K: Gestasyonel Trofoblastik Hastalıkların Tarihçesi. In Özalp S (ed) Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1 - 8, Eskişehir, 1997
 84. Ergüney S, Hamzaoğlu İ, Erel TE, Aydınlı K, Korman U, Demir F: Preeklampside Spontan Karaciğer Rüptürü; Olgu Sunumu.
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 11; 172 - 174, 1997
 85. Kaleli S, Kösebay D, Beşe T, Demirkıran F, Öz UA, Arvas M, Aydınlı K, Erkün E: A Strong Prognostic Variable in Endometrial Carcinoma : Flow Cytometric S-Phase Fraction.
  Cancer 79: 944-951, 1997
 86. Erel T, Elter K, Paksoy M, Kaleli S, Aydınlı K: Gebelik ve Portal Hipertansiyon : Üç Olgunun Sunumu.
  İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2:86-90, 1998
 87. Kayserili H, Rizzo WB, Aydınlı K, Yüksel A, Apak MY: The Exclusion of Sjörgen-Larsson Syndrome in a High Risk Pregnancy.
  Journal of Medical Sciences, 28(4), 307-310,1998
 88. Aydınlı K, Cağdaş A, Kayserili H, Tükel T, Eriş H, Apak MY: The Effect of Preconceptional Folic Acid Treatment on the Recurrence Risk of Nonsyndromic Neural Tube Defects.
  Balcan Journal of Medical Genetics 1 (3), 120-124, 1998
 89. Aydınlı K, Demir F, Kayserili H, Tükel T, Eriş H, Şenocak M, Apak MY: Two New Formulae in the Early Prenatal Diagnosis of Primary Microcephaly : Formulae of Discriminant Analysis and Logistic Regression Analysis.
  Balcan Journal of Medical Genetics 1 (4), 160-167, 1998
 90. Aydınlı K, Çağdaş A, Kayserili H, Kuseyri F, Tükel T, Eriş H, Apak MY: Prekonsepsiyonel Folik Asit ve Multivitamin Tedavisinin Nonsendromik Nöral Tüp Defektlerinin Yineleme Riski Üzerine Etkisi.
  Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 9 : 183-190, 1999
 91. Apak MY, Başaran S, Aydınlı K, Kayserili H, Karaman B, Polat D, Azaklı Z, Kılıç G, Taşkeser H, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Tükel T, Kırdar B: Genetik Hastalıkların Prenatal Tanısı : İ.Ü. PRETAM'deki Üç Yıllık Uygulama ve Araştırmalarımızın Sonuçları.
  İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 62: 171- 179, 1999
 92. Beşe T, Demirkıran F, Arvas M, Aydınlı K, Şanioğlu C, Erkün E, Kösebay D: Granüloza Hücreli (Adult Tip) Over Tümörlerinin Uzun Dönem Takip Sonuçları : On Yıllık Hastalıksız Yaşam Süresi
  Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 3 : 50 - 56, 2000
 93. Çağdaş A, Aydınlı K, İrez T, Temizyürek K, Apak MY: Evaluation of the Fetal Kidney Maturation by Assesment of Amniotic Fluid alpha-1 Microglobulin Levels.
  European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 90:55-61,2000
 94. Zhong XY, Holzgreve W, Li JC, Aydınlı K, Hahn S: High Levels of Fetal Ertyroblasts and Fetal Extracellular DNA in the Peripheral Blood of a Pregnant Woman with Idiopathic polyhydramnios : Case Report
  Prenatal Diagnosis, 20 : 838 - 841, 2000
 95. Beşe T, Tunalı IG, Demirkıran F, Calay Z, Aydınlı K, Arvas M, Demiryürek T, Şanioğlu C, Erkün E, Kösebay D: Endometriyum Malignitelerinde Yapılan Renkli Akım ve Pulse doppler Ultrasonografi İncelemesi ile Tümör dokusundaki Mikrodamar Yoğunluğu Belirlenebilir mi?
  Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 4 : 3-11, 2001
 96. Demirkıran F, Beşe T, Arvas M, Benian A, Şanioğlu C, Calay Z, Erkün E, Aydınlı K, Kösebay D: Overin Malign Germ Hücreli Tümörleri : 12 Yıllık Deneyim.
  Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 4 : 23 - 28, 2001
 97. Erel CT, Aydın Y, Aydınlı K: Apoptozis ve İnfertilite.
  Türk Fertilite Dergisi 3 : 195 204, 2001
 98. Erel CT, Dane B, Calay Z, Kaleli S, Aydınlı K: Apoptosis in the Placenta of Pregnancies Complicated with IUGR. International
  Journal of Gynecology & Obstetrics 73 : 229-235, 2001
 99. Kaleli S, Calay Z, Ceydeli N, Aydınlı K, Kösebay D: A huge abdominal mass mimicking ovarian cancer : p53-negative but aneuploid leimyosarcoma of the uterus.
  European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 100 : 96 - 99,2001
 100. Aydınlı K, Karaman B, Başaran S, Taşkeser H, Azaklı Z, Şentürk ML, Çağdaş A, Apak MY: Genetik Amniyosentezde Abortusu Etkileyen Faktörler : 1573 Olgunun Analizi.
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 15: 140 - 150, 2001
 101. Oral E, Cağdaş A, Gezer A, Kaleli S, Aydınlı K, Öçer F: Perinatal and maternal outcomes of fetal macrosomia.European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 99 : 167 - 171, 2001
 102. Savaş S, Eraslan S, Kantarcı S, Karaman B, Acaröz D, Tükel T, Coğulu O, Özkınay F, Başaran S, Aydınlı K, Yüksel Apak M, Kırdar B: Prenatal prediction of childhood-onset spinal muscular atrophy (SMA) in Turkish families.
  Prenat Diagn 22: 703 - 709, 2002
 103. Demirkıran F, Kumbak B, Beşe T, Arvas M, Benian A, Aydın S, Uzun H, Şanioğlu C, Aydınlı K, Kösebay D: Vascular endothelial growth factor in adnexal masses.
  Int J Gynaecol Obstet 83:1:53-58, 2003
 104. Akçay T, Dinçer Y, Alademir Z, Aydınlı K, Arvas M, Demirkıran F, Kösebay D: Significance of the 06-methylguanine-DNA methyltransferase and glutathione S-transferase activity in the sera of patients with malignant and bening ovarian tumors.
  European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 119 : 108-113,2005
 105. Aydınlı K: Amniyosentez Kılavuzu . Tanı ve Tedavi Kılavuzları 2005, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Güneş Kitabevi, Ankara, s57-71, 2005
 106. Yılmaz Z, Aydınlı K: Serum vasküler endotelyal büyüme faktörü, ürokinaz tip plasminojen aktivatörü ve interselüler adezyon molekülü-1' in kanser gelişimindeki önemi.
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 20 : 196-206, 2006
 107. Atasü T, Aydınlı K, Kılıç G, Hekim N: "Human Papilloma Virus" aşısı mı, Serviks Kanseri Aşısı mı?
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 21, 3-19, 2007
 108. Günel T, Şahin K, Kalelioğlu İ, Has R, Ermiş H, Aydınlı K: Amniyotik Sıvıdaki Fetal DNA Kullanılarak Yapılan "Real-Time PCR" ile Trizomi 21'in Prenatal Tanısı.
  Journal of Gynecology and Obstetric, 21 (3): 140-144 , 2007
 109. Günel T , Aydınlı K: "Real - Time PCR" ve Uygulama Alanları
  Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2(2): 42-44 , 2009
 110. Günel T , Kalelioğlu İ , Ermiş H , Aydınlı K: Detection of fetal RhD gene from maternal blood.
  J Turkish - German Gynecol Assoc , 11:82-85 , 2010
 111. Akyol S, Cınar SA, Purisa S, Aydınlı K: Relationship between Lymphocytes, IL2 and the Hormones E2, LH, PRG and FSH in Menopausal and Postmenopausal Women.
  Am J Reprod Immunol.2011 Mar 28. doi: 10.1111/j.1600-0897.2011.00990.x.
 112. GÜNEL, T., KALELİOĞLU İ., GEDİKBAŞI, A., HAS, R., ERMİŞ, H., AYDINLI K.: Detection of fetal RHD pseudogene (RHD?) and hybrid RHD-CE- Ds from RHD- Negative Pregnant Women with Free DNA Fetal Kit",
  Genet.Mol.Res. 10(4) 10 (4): 2653-2657. DOI: 10.4238/2011.October.26.1, 2011
 113. GUNEL, T., ZEYBEK, Y.G., AKÇAKAYA, P., KALELIOGLU, I., BENIAN, A., ERMİŞ, H., AYDINLI, K.: Serum microRNA expression in pregnancies by preeclampsia.
  Genet.Mol.Res. 10(4): Ahead of Print. DOI:10.4238/2011.November.8.5 , 2011
 114. GUNEL, T., KALELİOĞLU İ., SURMELI, Y., TURKEN, B., ERMİŞ, H., AYDINLI, K. Comparison of real-time polymerase chain reaction assay methods for detection of RHD gene in amniotic fluid.
  Journal of Natural Science Biology and Medicine. 2 (2): 224-228 , 2011
 115. GÜNEL, T., KALELİOĞLU İ., ERMİŞ, H., AYDINLI, K.: Large scale Pre-Diagnosis of Toxoplasma gondii DNA and Human Cytomegalovirus DNA Genotyping by Real-time PCR on amniotic fluid.
  Biotechnol. & Biotechnol. Eq. ; 26(1), 1-3 ,2012,
 116. Günel T , Kocaman E , Aydınlı K: Genetik ve Spor, (ed) Atasü T , Yücesir İ , Bayraktar B, Ajansmat Matbaacılık , Ankara , 461-467 , 2011
 117. Tuba Günel, Hayri Ermiş , Kılıç Aydınlı: Real-Time Quantitative PCR for Detection Cell Free Fetal DNA, Prenatal Diagnosis - Morphology Scan and Invasive Methods, Richard Kwong Wai Choy and Tak Yeung Leung (Eds), ISBN: 978-953-51-0614-2, InTech, s 163-168 , 2012
 118. Zeybek GY, Günel T, Benian A, Aydınlı K, Kaleli S: Clinical evaluations of cell-free fetal DNA quantities in pre-eclamptic pregnanciesJ. Obstet. Gynaecol. Res. 2012 doi:10.1111/j.1447-0756.2012.02011.x
 119. Gücü N, İşçi H, Aydınlı K: Results of Midtrimester Emergency Cerclage, J Reprod Med 58 : 143-148, 2013
 120. Günel T, Gümuşoğlu E, Hosseini MK, Yılmazyıldırım E, Dolekcap İ, Aydınlı K: Effect of angiotensin I-converting enzyme and α-actinin-3 gene polymorphisms on sport performance - Published online on: Thursday, February 20, 2014 DOI: 10.3892/mmr.2014.1974
 121. Günel T, Hosseini MK, Gümüşoğlu E, Dölekcap İ, Aydınlı K: Future Perspective of Preeclampsia by miRNA. Global Journal of Human Genetics & Gene Therapy; 2, 53-67, 2014
 122. Günel T, Hosseini KM, Gümüşoğlu E, Zeybek G, Dölekçap İ, Kalelioğlu İ, Benian A, Ermiş H, Aydınlı K: Current approaches on non-invasive prenatal diagnosis: Prenatal genomics, transcriptomics, personalized fetal diagnosis ; Non-invasiv prenatal tanıda güncel yaklaşımlar: Prenatal genomik, transkriptomik, bireysel fetal tanı. J Turk Soc Obstet Gynecol 4:233-41; 2014
 123. Şahin H, Günel T, Benian A, Uçar EO, Güralp O , Aydınlı K: Genomic and proteomic investigation of preeclampsia; Experimental and Therapeutic Medicine; 10: 711-716, 2015
 124. Akcay T, Yasar O, Kuseyri MA, Dincer Y, Aydınlı K, Benian A, Balcan E, Erenel H: Significance of serum c-erbB-2 oncoprotein, insulin-like growth factor-1 and vascular endothelial growth factor levels in ovarian cancer. Bratisl Med J ; 117 (3), 156 - 160; 2016
 125. Günel T, Hosseini MK, Gümüşoğlu E, Kısakesen Hİ, Benian A, Aydinli K: Expression profiling of maternal plasma and placenta microRNAs in preeclamptic pregnancies by microarray technology. Placenta ; 52 , 77-85, 2017
 126. Günel T, Gümüşoğlu E, Antal A, Şentürk T, Dölekcap I, Dinçer S, Bayraktar B, Aydınlı K: The Most Common Cause of Sudden Cardiac Death in Athletes: Hypertrophic Cardiomyopathy-Associated Genes and Mutations. Austin Hypertens, 2 ( 1 ) : id1009, 1-6, 2017
 127. Günel T, Antal A, Şentürk T, Özbaşak HÖ, Gümüşoğlu E, Aşkın ÖA, Hosseini MK, Dölekçap İ, Aydınlı K: The Relation Between the P1A1/A2 Polymorphism of ITGB3 Gene and Myocardial Infarction in Elite Athletes , Turkiye Klinikleri J Med Sci : 37(2): 68-73, 2017
 128. Hosseini MK, Günel T, Gümüşoğlu E, Benian A, Aydınlı K: MicroRNA expression profiling in placenta and maternal plasma in early pregnancy loss; Molecular Medicine Reports, DOI: 10.3892/mmr.2018.8530
 129. Tuba Gunel, Ece Gumusoglu, Berkcan Dogan, Fatma Betul Ertem, Mohammad Kazem Hosseini, Nazife Cevik, Taylan Senol, Samet Topuz, Kilic Aydinli: Potential biomarker of circulating hsa-miR-1273g-3p level for detection of recurrent epithelial ovarian cancer - Archives of Gynecology and Obstetrics (2018) 298: 1173
 130. Günel T, Berkcan D, Gümüsoğlu E, Hosseini KM, Topuz S, Aydınlı K: Regulation of HMGA2 and KRAS genes in epithelial ovarian cancer by miRNA hsa-let-7d-3p Journal of Cancer Research and Therapeutics; Volume 15 (6), 1321 - 1327; 2019
 131. Günel T, Kamalı N, Hosseini KM, Gümüşoğlu E, Benian A, Aydınlı K: Regulatory effect of mi-195 in the placental dysfunction of preclampsia. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine Vol 33, No.6, 901-908, 2020
 132. Erel TC, Erenel H, Mut A, Aydınlı K: Leriche's syndrome and twin pregnancy ; Turk J Obstet Gynecol ;17:63-4 ; 2020
 133. Günel T, Çelik HG, Küçükkaya CD, Alkaç IM, Aydınlı K: Insan Hastalıklarında Endotel Fonksiyon ve Disfonksiyonunun Moleküler Mekanizmaları: IKSSTD, 12(3), 201 - 216, 2020
 134. Günel T, Eker C, Ece Gümüşoğlu E, Ozdemir Ş, Durmaz E, Damla Koca D, Aydınlı K: Comparison of Elite Athletes and Essential Hypertension Patients for Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) I/D and ACE G2350A Gene Polymorphisms: Biomed J Sci & Tech Res | BJSTR. MS.ID.005032. DOI: 10.26717/BJSTR.2020.31.005032
 135. Gümüşoğlu E, Günel Tuba, Hosseini MK, Seymen N, Şenol T, Sezerman U, Topuz S, Aydınlı K: The importance of dysregulated miRNAs on ovarian cysts and epithelial ovarian cancer. DOI:10.31083/j.ejgo.2021.01.2167 Eur. J. Gynaecol. Oncol. ; vol. 42(1), 66-72, 2021
 136. Gümüşoğlu EA, Günel T, Hosseini MK, Doğan B, Tekarslan EF, Gürdamar B, Cevik N, Sezerman U, Topuz S, Aydınlı K: Metabolic pathways of potential miRNA biomarkers derived from liquid biopsy in epithelial ovarian cancer - Oncology Letters 25: 142, 2023