Kitaplar

 1. Prenatal Tanı ve Tedavi
  Perspektiv, Prestij Matbaacılık, İstanbul, 1992
  320 sayfa, 213 Resim, 144 Tablo, 29 yazar, 27 Bölüm
  ISBN 975-95654-0-4
 2. Jinekolojik Onkoloji (Prof. Dr. Turgay Atasü ile birlikte)
  Logos Yayıncılık, İstanbul, 1996
  610 sayfa , 254 Resim, 226 tablo, 32 Yazar, 28 bölüm
  ISBN 975-349-018-6
 3. Pelvis Tabanının Jinekolojik Cerrahisi (Çeviri)
  Kurt Richter - Georg Thieme Verlag, 1998, ISBN 3-12106021-2
  Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. - İstanbul 1999
  224 Sayfa, 218 Resim, 273 Çizim
  ISBN 975-420-022-X
 4. Jinekolojik Onkoloji (Prof. Dr. Turgay Atasü ile birlikte)
  2. Baskı, Logos Yayıncılık, İstanbul, 1999
  655 sayfa, 264 Resim, 250 tablo, 38 Yazar, 32 bölüm
  ISBN 975-349-027-5